środa, 13 maja 2015

"Na łące" - zajęcie otwarte w gr. "Marzycieli"

Zajęcie otwarte (diagnozujące) miało na celu ukazać rodzicom poziom przygotowania do nauki pisania i czytania u dzieci 5-letnich. Tematyka bloku integralnego oscylowała wokół wiosennej łąki i jej mieszkańców. Dzieci rozpoznawały i nazywały owady oraz zwierzęta, wybrzmiewały głoski w nagłosie, wygłosie i śródgłosie. Dzieliły wyrazy na sylaby i układały zdania z podanym słowem. Wyszukiwały podpisy do czytania globalnego i dopasowywały do ilustracji. Przeliczały, układały puzzle, rozwiązywały zagadki, pracowały grupowo, zespołowo i indywidualnie. Wykonały również ćwiczenia graficzne, m.in. dyktando. Zadania przeplatane były zabawami przy muzyce, piosenkami, ćwiczeniami paluszkowymi. Przedszkolaki zaprezentowały wysoki poziom przygotowania do podjęcia nauki w szkole i jednocześnie pokazując, jak potrafią skupić swoją uwagę podczas zajęć dydaktycznych, prowadzonych w formie zabaw.

Zajęcie poprowadziła pani Beata. Zdjęcia wykonała pani Basia.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz